CURRENT MANAGEMENT OF HEPATOCELLULER CARCINOMA. Hepatosellüler kanserde güncel tedavi yaklaşımları.

  • Ali Uzunköy
Keywords: Hepatocelluler carcinoma, liver tumor, hepatectomy, cytoreductive surgery, transplantation

Abstract

Hepatocelluler carcinoma (HCC) is the most common primary malignant tumors of the liver. Early diagnosis is one of the most important factors for the prognosis of HCC. The curative treatment of HCC can be reached with hepatic resection and liver transplantation. Five year survival following hepatic resection for HCC has been reached to 60% and operative mortality decreased to lower than 3%.  Successful results of locally ablative therapies are reported for unsuitable cases  for resection and transplantation. Cytoreductive surgery can be performed in the patients with unresectable cancers.  Successful laparoscopic liver resections for HCC have been reported with lower morbidity and mortality in the last years.  

ÖZET

Hepatosellüler kanser (HCC), karaciğerin en sık rastlanan primer tümörüdür. Erken tanı prognozun iyileşmesine katkı sağlayan önemli faktörlerden birisidir. HCC'in küratif tedavisi karaciğer rezeksiyonu ve karaciğer transplantasyonu ile sağlanabilr. Günümüzde  karaciğerin cerrahi rezeksiyonundan sonra 5 yıllık sağkalım %60’lara kadar ulaşmış ve operatif mortalite oranları da %3’ün altına kadar düşmüştür. Rezeksiyon ve transplantasyon için uygun olmayan olgularda lokal ablatif tedavi yöntemleri ile başarılı sonuçlar bildirilmektedir.  Bunun yanında  rezeke edilemeyen veya ileri HCC’de sitoredüktif cerrahi kullanılır. Son yıllarda HCC tedavisinde düşük morbidite ve mortalite ile gerçekleştirilen laparoskopik karaciğer rezeksiyonları bildirilmektedir. 

Published
2017-03-06
Section
Articles