INCIDENTAL GALLBLADDER CARCINOMA IN PATIENTS UNDERGOING CHOLECYSTECTOMY FOR CHOLELITHIASIS; A CLINICOPATHOLOGICAL STUDY. Kolesistektomi yapılan hastalarda insidental safrakesesi karsinomu; Klinikopatolojik bir değerlendirme.

  • Sayar Kumar Munshi
  • Sabuj Pal
  • Debabrata Ray
  • Niladri Sarkar
  • Debangshu Bhanja Chowdhury
Keywords: Cholecystectomy, cholelithiasis, carcinoma, incidence

Abstract

Gallbladder carcinoma is the most common carcinoma of the biliary tract. Although it is a relatively rare disease, it is a highly aggressive malignancy. The prevalence of carcinoma in the gallbladder is greatly variable in different parts of the world. Gallbladder carcinoma is diagnosed pathologically in 0.3-1.5% of cholecystectomy specimens. Among the 500 cholecystectomy specimens 9 cases were diagnosed to be a case of malignant disease (1.8%). Rest of the cases (491, 98.2%) was benign in nature with different type of conditions. Furthermore, of all carcinoma gallbladder cases 75-90% occur in the setting of cholelithiasis and the epidemiology of gallstone parallels that of gallbladder carcinoma.

ÖZET

Safra yollarında en fazla görülen tümör safrakesesi kanserleridir. Nadir görülmekle beraber oldukça agressif bir tümördür. Görülme sıklığı dünyanın değişik yerlerinde farklılıklar göstermektedir. Kolesistektomi spesmenlerinde %0.3-1.5 sıklıkta kanser görülmektedir. 500 kolesistektomi spesmenimizin 9’unda (%1.8) safrakesesi kanseri saptadık. Kalanlarda (491, %98.2) ise benign patolojiler saptandı. Bununla birlikte safrakesesi kanseri olan vakaların %75-90’ında kolelithiazis ile birlikte olduğu bilinmektedir.

Published
2017-03-11
Section
Articles