SPECTRUM OF GASTRO-INTESTINAL STROMAL TUMOURS PRESENTATION WITH SPECIAL REFERENCE TO E-GIST: A RETROSPECTIVE STUDY. Gastrointestinal sistem dışında yerleşen ekstra GİST (E-GİST) vakalarının klinik spektrumu: Retrospektif bir çalışma.

  • Sanjeev Kumar
  • Souvik Chatterjee
  • Shahana Gupta
  • Ayusman Satpathy
  • Udipta Ray
  • Shamita Chatterjee
Keywords: Stromal tumour, gastrointestinal, extra-gastrointestinal

Abstract

To study various modes of presentation of GISTs at a tertiary level referral centre in Eastern India.

A retrospective, single institution study was carried out on 48 patients with a histological diagnosis of GIST, who underwent treatment in Department of Surgery, Medical College, Kolkata, during the period 2010-2013.

Of the 48 cases studied, 26 were males and 22 were females. The age of patients ranged from 24 to 60 years, mean age being 44.04 years. Eight patients presented with acute small bowel obstruction and one with recurrent subacute small bowel obstruction, 9 with vague abdominal pain, 14 with abdominal lump, 12 with upper GI bleed, 2 with gastric outlet obstruction and 1 with urinary symptoms. The commonest location of lesion was stomach (45.8%) followed by small gut, colon, retroperitoneum, omentum and urinary bladder. Most (91.7%) lesions were unifocal. All patients underwent surgical resection of tumours. Histologically, 42 were of spindle cell type whereas 6 were epithelioid type. Thirteen patients received imatinib therapy post operatively.

Though rarity in incidence and diversity in presentation, GISTs should always be kept in mind while dealing with an abdominal tumour even if extraintestinal. A high index of suspicion is necessary for correct diagnosis and treatment of GISTs.

Özet

Bu çalışmanın amacı Batı Hindistan’daki 3. basamak bir hastanedeki GİST klinik prezentasyonlarını ortaya koymaktır. Kalkuta Tıp Merkezine gelen ve histopatolojik olarak GİST tanısı konulan 48 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi yapılmıştır.

Çalışmaya alınan 48 hastanın 26’sı erkek ve 22’si kadındı. Yaşları 24-60 arasında (ortalama; 44.04) değişmektedir. Biri nüks olmak üzere 8 hasta ince barsak tıkanıklığı, 9 hasta karın ağrısı, 14 hasta distansiyon, 12 hasta kanama, 2 hasta mide çıkışı tıkanıklığı sendromu ve bir hasta üriner sistem şikayetleri ile gelmişti. Olguların en sık yerleştiği yer mide (%45.8) olup bunu sırasıyla ince barsaklar, kolon, retroperiton, omentum ve mesane kaynaklı GİST lezyonları izlemiştir. Olguların çoğunda (%91.7) lezyon tek odaklıydı. Vakaların hepsinde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Histopatolojik olarak olguların 42’si iğsi hücreli, 6’si ise epiteloid tipte idi. 33 hastada ameliyat sonrasında imitinip tedavisi uygulandı.

Sonuç olarak, gastrointestinal sistem dışında çok nadir bulunmakla birlikte, karın içerisinde değişik yerlerde extra-GİST tümörlerin de olabileceği akılda bulundurulmalıdır.

Author Biographies

Sanjeev Kumar

Department of Surgical Oncology, Tata Memorial Hospital, Mumbai, India

Souvik Chatterjee

Department of General Surgery, R. G. Kar Medical College and Hospital, Kolkata, India

Shahana Gupta

Department of Surgical Gastroenterology, JIPMER, Puducherry, India

Ayusman Satpathy

Department of Neurosurgery, PGIMER, Chandigarh, India

Udipta Ray

Department of General Surgery, Medical College and Hospital, Kolkata, India

Shamita Chatterjee

Department of General Surgery, Burdwan  Medical College and Hospital, Burdwan, India

Published
2016-12-28
Section
Articles