TREATMENT OF VARICOSE VEINS OF LOWER LIMB; PROSPECTIVE RANDOMIZED COMPARISON OF RADIO-FREQUENCY ABLATION AND CONVENTIONAL SURGERY. Alt ekstremite variköz venlerinin tedavisinde klasik cerrahi ve radyofrekans ablasyon yöntemlerinin değerlendirilmesi.

  • Sunil Kumar Singh
  • Poras Chaudhary
  • Sachin Khandelwal
  • Deva Datta Poddar
  • Upendra C Biswal
Keywords: Varicose veins, treatment, stripping, ligation, and radiofrequency ablation

Abstract

To compare effectiveness of conventional surgery and radiofrequency ablation in the treatment of varicose veins with respect to; 1) duration of procedure, 2) postoperative pain, 3) complications, 4) duration of stay in hospital and 5) return to normal routine work.

Prospective comparative study in which 60 patients were divided randomly  into two treatment groups- conventional surgery and radiofrequency ablation (RFA), for treatment of varicose veins, each treatment group comprising of 30 patients. The level of significance was set at a p value less than 0.05.p-value was found to be significant for duration of surgery (0.00), duration of stay in hospital (0.00), average pain score (0.00), average intake of oral analgesics (0.00), ambulation period (0.00), and resumption of normal activities (0.00) in RFA group. Complications did not vary significantly in both groups.

Compared to stripping and ligation, RFA has a number of benefits including less pain and cost.

ÖZET

Klasik cerrahi tedavi ve radyofrekans ablasyon tedavisinin etkinliği; işlem süresi, postoperatif ağrı, komplikasyonlar, hastanede kalma süresi ve işe dönüş kriterleri bakımından prospektif olarak değerlendirildi.

               Prospektif çalışmada 60 hasta randomize olarak klasik tedavi ve radyofrekans ablasyon (RFA) grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Sonuçlar p- value testi ile p>0.05 olarak değerlendirildi. Cerrahi ve RFA yapılan gruplar arasındaki sonuçların p-value değeri ameliyat süresinde, hastanede kalma süresinde, ağrı skorunda, ağrı kesici kullanma bakımından,  ayağa kalkma dönemi ve normal işe dönüş bakımından 0.00 olarak değerlendirildi. Komplikasyonlar arasında anlamlı bir farklılık yoktu.

               RFA işleminin striping ve ligasyon işlemine göre daha az ağrılı ve daha düşük maliyetli olması bakımından daha avantajlı olduğu saptanmıştır.

Published
2017-03-11
Section
Articles