MIGRATION OF AN INTRAUTERINE DEVICE TO THE SIGMOID COLON. Rahimiçi aracın sigmoid kolona migrasyonu.

  • Leyla Özel
  • Süleyman Atalay
  • Ali Murat Gökçe
  • Turgay Demir
Keywords: Intauterine device, migration, sigmoid colon

Abstract

Uterine perforation is aserious problem which can occur after intrauterine device (IUD) insertion. Migration of IUD to the pelvic and abdominal cavity or adjacent organs may follow the perforation of the uterus. Migration to a far intra-abdominal site is extremely rare. The patient reported here had 2 years history of IUD placement and had slight gastrointestinal problems during this period. She got pregnant despite an IUD. The IUD was incidentally seen in sigmoid colon mesentery at the secarean section and than referred to us.

This paper presents a case of a 32-year old woman with a copper IUD in the sigmoid colon mesentery noticed during her caesarean section. In this report, clinical presentation and management of this condition were discussed with the literature knowledge.

ÖZET

Rahim içi araç (RİA) yerleştirilmesi sonrası ortaya çıkabilen uterus perforasyonu ciddi bir problemdir. Pelvik ve abdominal boşluk ile komşu organlara RİA göçü uterus perforasyonunu takip edebilir. Bu göçün uzak batın içi bölgeye olması oldukça nadir görülür. Bu yazıda RİA yerleştirilmesi sonrası 2 yıllık geçmişi olan ve bu periyotta gastrointestinal problemleri ortaya çıkan bir hastayı sunduk. Bu hasta aynı zamanda RİA ya rağmen hamile kalmıştır. RİA sezaryen sırasında rastlantısal olarak görülmüş ve hastanemize refere edilmiştir.

Bu yazıda sezaryen sırasında sigmoid kolon mezosunda bakır RİA olduğu saptanan 32 yaşında bayan hasta sunuldu ve bu durumun kliniği ve yönetimi literatür bilgileriyle tartışıldı.

Published
2017-03-11
Section
Articles