ATYPICAL PRESENTATION OF BOCHDALEK HERNIA IN ADULT; CASE REPORT. Yetişkin bir hastada karşılaşılan atipik bir Bochdalek fıtığı olgusu; Olgu sunumu.

  • Bipradas Roy
  • Ramanuj Mukherjee
  • Susil Kr Paira
  • Subhobrata Banerjee
  • Parthasarathi Ghosh
  • Debasis Dhar
Keywords: Bochdalek hernia, gastric volvulus, Borchardt's triad, surgery

Abstract

The  classic  congenital  diaphragmatic  hernia  of  Bochdalek  is  a  posterolateral  defect  in  the  diaphragm thought  to be caused by  failure of  the pleuroperitoneal canal to close. It is a common congenital anomaly, occurring in approximately one in 2.200 to 12.500 live births, but is widely considered to be extremely rare in adults. We present a case of obstructed diaphragmatic hernia (Bochdalek) with gastric volvulus in an adult male who presents with acute onset respiratory distress and frequent retching with production of little vomitus. Presence of Bochlalek hernia was confirmed preoperatively by CECT of chest and abdomen and undergone emergency laparotomy and surgical repair of the diaphragmatic defect and discharged without any postoperative complication.

ÖZET

Klasik konjenital diyafragma hernisi olarak tanımlanan Bochdalek hernisi pleuroperitoneal kanalın kapanamaması sonucunda ortaya çıktığı sanılmaktadır. Oldukça sık karşılaşılan bir anomali olup, 2.200-12.500 canlı doğumdan birisinde karşılaşılan bir durum olmakla beraber erişkinlerde oldukça nadir görülür. Burada Bochdalek hernisi içerisinde gelişen mide volvulusu sonucu kusma şikayetleri ile gelen bir hasta sunulmuştur.  Preoperatif dönemde Bilgisayarlı tomografi ile Bochdalek herni varlığı saptanan hastaya acil laparotomi yapıldı.

Hastanın diyafragmasındaki defekt primer olarak kapatıldı ve hasta postoperatif dönemde problemsiz taburcu edildi.

Published
2017-03-15
Section
Articles