GRANULOCYTIC SARCOMA PRESENTING AS BILATERAL BREAST MASSES IN A YOUNG GIRL. CASE REPORT. Bilateral memede kitle ile gelen genç bir bayanda görülen granülositik sarkoma. Olgu sunumu.

  • Palash Kumar Manda
  • Souvik Chatterjee
  • Dipanwita Nag
  • Manish Osta
Keywords: Bilateral, breast mass, myeloid sarcoma, immunohistochemistry

Abstract

Granulocytic sarcoma in both breasts as the initial presentation of acute leukemia is rare. Fine needle aspiration cytology (FNAC) was initially reported as bilateral lobular carcinoma and she was undergone lumpectomy for both lumps. Biopsy was reported as poorly differentiated malignant neoplasm, favoring lobular carcinoma of both breasts. On routine work up the peripheral blood showed more than 20% of blasts, which was confirmed by bone marrow examination. Immunohistochemistry of breast biopsy was positive for anti- myeloperoxidase (MPO) but negative for Cytokeratin, CD3, CD20 and S100. We present a case of bilateral granulocytic sarcoma of breast in an 18 year old girl mimicking carcinoma of breast.

ÖZET

Akut lösemi kliniği şeklinde her iki memede birlikte granülositik sarkom görülmesi oldukça nadir bir durumdur. İgne biyopsisi ile başlangıçta lobuler karsinoma tanısı konulan ve bilateral lumpektomi yapılan hastada yapılan histopatolojik değerlendirme sonucunda öncelikle lobuler karsinomayı düşündüren kötü diferansiye tümör tanısı konuldu.Yapılan periferik kan sayımında %20’den fazla blast hücre hakimiyetinin olması nedeniyle kemik iliği biyopsisi yapıldı. Yapılan immünhistokimyasal çalışmalar sonucunda anti- myeloperoxidase (MPO) pozitif, Cytokeratin, CD3, CD20 ve S100 negatif olarak saptandı. Burada 18 yaşında bir genç kızın her iki memesinde meme kanserini taklit eden bir granülositik sarkom vakası sunuldu.

Published
2017-03-15
Section
Articles