EFFECTIVENESS OF ESWL IN UPPER URINARY TRACT CALCULI. Üst üriner sistem taşlarında ESWL’nin etkinliği.

  • Yasir O. M. Awad
  • Saadeldin A. Idris
  • Nasr A. Ramadan
Keywords: Urolithiasis, extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL), upper urinary tract, success rate

Abstract

Urolithiasis is a worldwide common medical problem. Its treatment has dramatically changed in the last decades. The best method of stone treatment is still debatable.

To evaluate the effectiveness of Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (ESWL) in treatment of upper urinary tract stones (single or multiple).

A cohort study was conducted in Omdurman military hospital, Khartoum, Sudan. It included all patients with upper urinary tract stone that managed by ESWL after acceptance of the informed consent (January 2011 to April 2013). The results were evaluated after 3 months follow up. The stone-free rate was correlated with stone number, site and patient characteristics using the Student’s t test.

There were 149 patients (98 males, 51 females). Their mean age was 37.9 ± 17.9 years (range 2-76 years). The locations of stone were in the kidney and ureter in 72.5% and 27.5% respectively. Response was variable in different sessions. Overall stone-free rate was 96.6%. Failure to clear the fragmented stones was in 3.4%%. Rate of complete resolution is not affected by the site of stone impaction and number of stones (p=0.8 and 0.9 respectively).

ESWL is effective method in the treatment of upper urinary tract stones.

ÖZET

Böbrek taşları dünya çapında bir problemdir. Tedavisi son on yılda dramatik bir şekilde değişmiştir. Ancak en iyi yöntem hala tartışmalıdır.

ESWL’nin üst üriner sistem taşlarının tedavisindeki etkinliğinin saptanması amaçlanmıştır. Bu kohort çalışma Hartum (Sudan)’da bulunan Omdurman hastanesinde tasarlanmıştır. Ocak 2011-Nisan 2013 arasında hastaneye gelen hastalar çalışmaya alındı. Hastalar işlem sonrasında 3 ay süreyle takip edildiler. Taşsız dönem yüzdesi taş sayısı, yeri ve hastanın özelliklerine göre ilişkisi Student t testi ile araştırıldı.

Çalışmaya 98’i erkek, 51’i bayan 149 hasta katıldı. Yaş ortalaması 37.9 ± 17.9 yıldır (2-76). Taşların %72.5’i böbrekte, %27.5’i ise üreterde yerleşmişti. Tedaviye cevabın çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği saptandı. Hastaların %96.6’sında taşsız bir dönem sağlandı. Vakaların %3.4’ünde ataşlar temizlenemedi. Taşların yerleşim yeri ve sayısı tam cevapta etkili olmadığı saptandı (Sırasıyla p=0.8 ve 0.9).

Sonuç olarak, ESWL’nin üst üriner sistem taşlarının tedavisinde etkili olduğu saptanmıştır.

Published
2017-03-21
Section
Articles