PRIMARY HYPERALDOSTERONISM (CONN’S SYNDROME); OUR RESULTS OF LAPAROSCOPIC SURGICAL TREATMENT. Primer Hiperaldosteronizm (Conn Sendromu); Laparoskopik cerrahi tedavi sonuçlarımız.

  • Remzi Kızıltan
  • Özkan Yılmaz
  • Abbas Aras
  • Sebahattin Çelik
  • Necat Almalı
  • Çetin Kotan
Keywords: Laparoscopy, adrenalectomy, hyperaldosteronism, Conn’s syndrome

Abstract

The objective of this study is to evaluate the results of laparoscopic surgery on cases of Primary Hyperaldosteronism (PHA) treated at the Department of General Surgery at Dursun Odabaş Medical Center, Yüzüncü Yıl University.

Five patients diagnosed with PHA underwent unilateral laparoscopic transperitoneal adrenolectomy at Yüzüncü Yıl University Department of General Surgery between 2011 and 2015.  Their medical records were examined retrospectively for changes in blood pressure and potassium levels.

The study comprised 5 patients, all female, with a mean age of 42 years (ranging from 35 to 67).  All patients presented with hypertension and hypokalemia, requiring medication.  None of the cases were converted to open surgery.  The mean postoperative stay was 3.2 days (ranging from 1 to 6 days). No postoperative complications were observed and all patients were discharged from the hospital without incident.

All patients became normotensive and normokalemic after laparoscopic surgical treatment.

PHA should be considered in cases where blood pressure cannot be controlled in spite of antihypertensive treatment.  Laparoscopic adrenalectomy is a safe and efficient treatment option but should be performed before permanent damage is incurred.

Özet

Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde laparoskopik olarak opere edilen Primer Hiperaldosteronizm (PHA) olguları ve sonuçları sunulmuştur.

2011 ile 2015 yılları arasında PHA nedeniyle tek taraflı laparoskopik transperitoneal adrenalektomi yapılan 5 olgunun kan basıncı değişikliklerini ve serum potasyum değerlerini içeren tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Olgularımızın tümü kadın olup, yaş ortalaması 42 yıl (en düşük 35, en yüksek 67  )olarak bulundu. Tüm olgularda başvuru sırasında, medikal tedavi gerektiren hipertansiyon ve hipokalemi mevcuttu.

Postoperatif ortalama hastanede kalış süresi 3.2 gün  (en düşük 1- en yüksek 6 ) olarak bulundu. Olguların tümü cerrahi tedavi sonrası normotansif ve normokalemik duruma gelmişlerdir. Hiçbir olguda açık cerrahiye dönülmemiştir ve postoperatif komplikasyon gözlenmemiştir. Bütün olgular sorunsuz olarak taburcu edilmiştir.

Sonuç olarak, antihipertansif tedaviye rağmen kan basıncı kontrol edilemeyen olgularda primer hiperaldosteroidizm düşünülmelidir. Hiperaldosteroidizme bağlı kalıcı hasarlar oluşmadan önce gerekli tedavisi yapılmalıdır. Laparaskopik adrenalektomi güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğidir.

Author Biography

Remzi Kızıltan

Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Van, TURKEY

Published
2016-12-29
Section
Articles