Approaching young adults with foreign body ingestion. GENÇ ERİŞKİNLERDE YUTULAN YABANCI CİSİMLERE YÖNELİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARIMIZ.

  • Rahman Şenocak
  • 0ğuz Hançerlioğulları
  • Emin Lapsekili
  • Şahin Kaymak genel cerrahi
Keywords: Foreign body ingestion, diagnosis, treatment.

Abstract

Foreign body ingestion can cause medical problems in a wide range between simple morbidity and mortality that concern the gastrointestinal system (GIS), bringing considerable financial burden. In this study, we wanted to share our experiences and our approach to patients who presented to the emergency service with complaints of swallowing foreign bodies. The study included patients who were admitted to the emergency service with complaints of foreign body ingestion and received gastroenterology and general surgery consultations between January 2011 and December 2013. 26 Male patients presented with foreign body swallowing complaint between the dates mentioned.

Foreign bodies in the gastrointestinal system rarely cause complications and require surgical intervention. The shape, size, and edge structure of foreign bodies determined by radiological methods often provide information about the movement in the passage.

We propose that the bodies that do not displace for longer than one week on radiologic follow-up should be assessed surgically by laparoscopy primarily because of the risk of perforation and compression.

ÖZET

 Yabancı cisim yutta çok basit bir morbiditeden mortaliteye kadar değişebilen yelpazede tıbbi problemlere yol açarak ciddi bir finansal kayba neden olabilir. Bu çalışmada, yabancı cisim yutma şikayeti ile acil servise gelen hastalarla ilgili deneyimimizi ve yaklaşımlarımızı paylaştık. Çalışmaya Ocak 2001 ile Aralık 2013 yılları arasında gastroenteroloji ve genel cerrahi acillerine gelen 26 erkek hastanın sonuçları irdelenmiştir.

Yutulan yabancı cisimler nadiren nadiren komplikasyona ve cerrahi girişime gereksinim gösterirler. Yutulan yabancı cismin şekili, büyüklüğü ve kenar keskinliği hakkında sıklıkla radyolojik görüntüleme ile bilgi edinilebilmektedir.

Çalışmada bir hafta içerisinde gayta ile atılmayan cisimlerin öncelikle laparoskopik veya endoskopik olarak çıkarılmasının uygun olacağı kanaatine varıldı.

Author Biography

Şahin Kaymak, genel cerrahi

Çorlu Asker Hastanesi

Published
2017-07-12
Section
Articles