Traumatic asphyxia; A case report.

Travmatik asfiksi; Olgu sunumu.

  • Mehmet Tahir Gökdemir S.B.Ü.GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
  • Ramazan Giden Şanliurfa Research and Training Hospital, Şanliurfa,
  • Mustafa Erman Dörterler Harran University, Faculty of Medicine, Pediatric Surgery Department, Sanliurfa
  • Ahmet Can Deniz 4Health Sciences University, Mehmet Akif İnan Research and Training Hospital, Emergency Department, Şanliurfa
  • Hasan Büyükaslan Harran University, Faculty of Medicine, Emergency Department, Sanliurfa
Keywords: Traumatic asphyxia, Emergency department, Pediatric patient

Abstract

Traumatic asphyxia is a rare condition caused by chest and trunk compression, manifested by symptoms such as cyanosis, subconjunctival haemorrhage and neurological manifestations and  numerous petechiae in head and neck regions. Morbidity and mortality depend on cardiovascular and pulmonary complications and cranial injuries such as s and brain edema in these travmatik patients. Traumatic asphyxia treatment is aims to maintain adequate oxigenation of tissue and adequate tissue oxygenation and perfusion of the affected thoracal organs such as hemothorax, pneumothorax, and pulmonary contusion.  In some cases, surgical intervention may be necessary.  A child patient was brought to our emergency department for the cause of the car traffic accident. We present this six-year-old children case with traumatic asphyxia after thoracoabdominal blunt trauma due to a traffic accident.

               

ÖZET

Travmatik asfiksi, baş ve boyun bölgelerinde siyanoz, çok sayıda peteşi ve subkonjonktival hemoraji ve nörolojik belirtiler ile kendini gösteren, göğüs ve gövde sıkışmalarının neden olduğu nadir bir durumdur. Bu travmatik hastalarda morbidite ve mortalite kardiyovasküler ve pulmoner komplikasyonlara ve beyin ödemi gibi kranyal yaralanmalara bağlıdır. Travmatik asfiksi tedavisi, etkilenen organların yeterli doku oksijenasyonunu ve perfüzyonunu sağlamayı, bununla beraber hemotoraks, pnömotoraks ve pulmoner kontüzyon gibi göğüs yaralanmalarına yöneliktir. Tedavide bazı vakalarda cerrahi müdahale gerekli olabilir.  Araç dışı trafik kazası nedeni ile acil servisimize bir çocuk hasta getirildi. Çalışmamızda torakoabdominal künt travma sonucu travmatik asfiksi gelişen bu altı yaşındaki olguyu sunduk.

Published
2018-07-11
Section
Articles