Extraovarian primary retroperitoneal mucinous cystadenocarcinoma; Case report.

Ekstraovarian yerleşimli primer retroperitoneal müsinöz kistadenokarsinom; Olgu sunumu.

  • Nuhi Arslani general and abdominal surgeon, assistant professor
  • Silvio Altarac
  • Nexhibe Nuhii
Keywords: Cystadenocarcinoma, mucinous, extraovarian, retroperitoneal, neoplasm

Abstract

Extraovarian primary retroperitoneal mucinous cystadenocarcinoma is an exceptionally rare malignant tumor.

We report a case of a 71-year-old Caucaisan female with 2 week history of abdominal tenderness and mild pain in lower abdomen. Radiographic imaging showed an enormous cystic tumor of unknown origin in the left retroperitoneum. The patient was prepared for surgical removal of the cystic growth, presumably an ovarian tumor. Laparotomy revealed a large cystic tumor covered with omentum. The cyst was punctured, thus facilitating a complete removal of the tumor. Adjuvant hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy was performed, due to growth’s proximity to the left ovary. Histological examination unveiled that the removed tissue is an extraovarian retroperitoneal primary mucinous multicystic adenocarcinoma.

We present this case since primary retroperitoneal cystadenocarcinomas are diagnostically challenging and there is no available evidence based guidelines concerning treatment, especially neoadjuvant chemotherapy and adjuvant hysterectomy seem to be controversial.

           

ÖZET

Over dışı retroperitoneal musinöz kistadekoarsinomlar oldukça nadir görülen malign tümörlerdir.

Beyaz, 71 yaşındaki bayan hasta, karın alt kısmında iki hafta önce başlayan  karın ağrısı ve gerginlik şikayeti ile müracaat etti. Radyolojik görüntülemede sol altta orijini belirlenemeyen büyük bir kistik lezyon saptandı. Hasta muhtemel over kökenli bir lezyon öntanısı ile ameliyata hazırlandı. Laparotomide etrafı omentum ile çevrili büyük kistik tümör saptandı. Kist içeriği iğne ile aspire edilerek boşaltıldı. Lezyonun sol overe uzanması nedeniyle bilateral salpingo ooferektomi ve histerektomi eklendi. Histolojik inceleme sonucunda retroperitoneal kaynaklı primer müsinöz kistadenokarsinoma tanısı konuldu.

Burada nadir görülen primer retroperitoneal müsinöz kistadenokarsinom hastalığı ve kanıta dayalı tedavi modaliteleri tartışılmıştır.

Published
2018-07-11
Section
Articles