Massive lower gastrointestinal bleeding due to arteriovenous malformation of the ileum in a young adult patient

Genç erişkin bir hastada ileumun arteriovenöz malformasyonu nedeniyle gelişen masif alt gastrointestinal kanama

  • Cihan Aydın T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği
  • Kağan Gökçe T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Cerrahi Onkoloji Kliniği
  • Emrah Doğan T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Radyoloji Kliniği
  • Havva Solak Özşeker T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Patoloji Kliniği
Keywords: Arteriovenous malformation, ileum, obscure bleeding

Abstract

Small bowel arteriovenous malformations are frequently seen in elderly. They usually present as obscure gastrointestinal bleeding. Enteroscopes are the preferred diagnostic method for detecting bleeding focus after esophagogastroduodenoscopy and colonoscopy. The applicability of advanced endoscopic examinations are limited in our country. Therefore, radiological examinations are prominent in these patients. Computed tomography angiography is a feasible examination. It is effective in the detection of obscure gastrointestinal bleeding. Diagnostic laparotomy and intraoperative enteroscopy are traditional and effective methods for diagnosis and treatment of these patients.

The aim of this case report is to present a 40 years old male patient who underwent surgery because of intestinal bleeding due to ileal arteriovenous malformation. 

ÖZET

İnce bağırsak arteriovenöz malformasyonları sıklıkla yaşlılarda görülür. Genellikle sebebi bilinmeyen gastrointestinal kanama olarak kendilerini gösterirler. Özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopiden sonra kanama odağı tespiti için tercih edilen tanı yöntemi enteroskopilerdir. Terapötik açıdan da yararlı olan ileri endoskopik tetkiklerin ülkemizde uygulanabilirliği kısıtlı olduğu için bu hastalarda radyolojik tetkikler ön plana çıkmaktadır. Bilgisayarlı tomografi anjiyografi uygulanabilir bir tetkiktir. Bağırsak kökenli sebebi bilinmeyen kanamaların saptanmasında etkilidir. Tanısal laparotomi ve intraoperatif enteroskopi bu hastaların tanı ve tedavisi için kullanılan geleneksel ve etkili yöntemlerdir.

Bu olgu sunumunun amacı, ileal arteriyovenöz malformasyona bağlı intestinal kanama nedeniyle ameliyat edilen 40 yaşında erkek hastayı sunmaktır.

Author Biographies

Cihan Aydın, T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

Kağan Gökçe, T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Cerrahi Onkoloji Kliniği

T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Cerrahi Onkoloji Kliniği

Emrah Doğan, T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Radyoloji Kliniği

T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Radyoloji Kliniği

Havva Solak Özşeker, T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Patoloji Kliniği

T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Patoloji Kliniği

Published
2019-01-05
Section
Articles