İNCE BAĞIRSAK LOKALİZASYONLU GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR; Olgu Sunumu. GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR IN JEJUNUM; Case report.

  • Deniz Gülhan
  • Arif Hakan Demirel
  • Ali Ulvi Öngören
Keywords: Stromal tumor, gastrointestinal system, jejunum

Abstract

Smallbowel tumors are rare and account for 1-2% of all gastrointestinal neoplasms. Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are one of the new undifferentiated mesenchymal tumors of the gastrointestinal tract diagnosed by immunohistochemistry. Most of these tumors are found at surgery indicated for other diagnosis or intestinal obstruction. Here in, the clinical a case of a small intestinal stromal tumor, localised in the jejunum and characterised by a clinical aspect, is presented and a review of the literature is made.

Özet

İnce bağırsak tümörleri nadir görülürler ve tüm gastro-intestinal tümörlerin %1-2’sini oluştururlar. Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) ise immünhistokimyasal yöntemlerle tanı konulabilen undiferansiye mezenkimal tümörlerdir. Tümörlerin çoğu başka tanılar veya obstrüksiyonlar ile ameliyata alınmaktadırlar. Burada, jejunumda lokalize bir stromal tümör vakası ve klinik prezentasyonu literatür verileri ışığında gözden geçirildi.

Author Biography

Arif Hakan Demirel

SB Ankara EA Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği,  Ankara

Published
2016-12-30
Section
Articles