Biliary system physiology. SAFRA SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ.

  • Kağan Üçok
  • Hakan Mollaoğlu
  • Abdurrahman Genç
  • Muzaffer Akkaya
  • Ümit Şener
Keywords: Bile; gallbladder; biluribin; physiology

Abstract

Bile which is produced by hepatocytes  is not only a digestive secretion but also a fluid contain metabolic products. Vagal stimulus, and hormones as secretin, glucagon, cholecystokinin and gastrin affects bile secretion in to intestinal lumen. Gallbladder functions are bile concentration and storage for using in case of necessity. Gallbaladder secretes 2/3 parts of its content in firs one hour of digestion and contracts during digestion. Bile includes the bile salts and bile pigments (biluribin, biliverdin), cholesterol, phospholipid (lesitine) and plasma electrolytes. An half amount of dry bile weight is the bile salts weight. Emulsion of lipid particles is achieved by the bile salts. Also the bile salts and lipids constitute a complex named micelle which contribute lipid transport through intestine wall. Cholesterol is secreted 1-2 gr/day by way of bile. Concentrated cholesterol in gallbladder may collapse by some abnormal conditions, and this situation may cause grow up gallstone formation. Destruction of eritrocytes produces bilirubin which is resource for urobilin (dash out via urine) and stercobilin (dash out via feces). Plasma bilirubin levels were elevated by some clinical disturbances as hemolytic and obstructive jaundice.

ÖZET

Hepatositler tarafından yapılan safra bir sindirim salgısı olmasının yanı sıra aynı zamanda metabolik son ürünlerin atıldığı bir sıvıdır. Vagal uyarıyla beraber sekretin, glukagon, kolesistokinin ve gastrin hormonları da barsak lümenine safra salgılanmasında etkilidir. Safra kesesinin görevi, gerektiğinde kullanılmak üzere safrayı konsantre edip depolamaktır. Sindirimin ilk bir saati içinde safra kesesi, içindeki safranın 2/3’ünü boşaltır ve sindirim boyunca kasılı kalır. Safra içinde başlıca safra tuzları, safra pigmentleri (bilirubin, biliverdin), kolesterol, fosfolipid (lesitin) ve plazma elektrolitleri yer alır. Safra tuzları kuru safra ağırlığının %50’sini oluşturur. Safra tuzları yağ partiküllerini emülsifiye etmenin yanı sıra lipidlerle miçel adı verilen kompleksler oluşturup yağların transportuna da katkıda bulunur. Safrayla günlük 1-2 gram kolesterol salgılanır. Safra kesesinde konsantre edilen kolesterol bazı anormal durumlarda çökerek safra taşı oluşturabilir. Eritrosit yıkım ürünü olan bilirubin, idrarla atılan ürobilin ve gaytayla atılan sterkobilin’in kaynağını oluşturur. Hemolitik ya da obstrüktif sarılıklar plazma bilirubin düzeyinin yükseldiği klinik tablolardır.

 

Author Biographies

Kağan Üçok

Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fizyoloji AD,  AFYONKARAHİSAR

Ümit Şener

Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar.

Published
2017-01-26
Section
Articles