Multiple bronchogenic cysts in the mediastinum; Case report. MEDİASTEN YERLEŞİMLİ MULTİPLE BRONKOJENİK KİST; OLGU SUNUMU.

  • Adnan Sayar
  • Okan Solak
  • Muzaffer Metin
  • Volkan Erdoğu
  • Atilla Gürses
Keywords: Bronchogenic cyst; dysphagia; thoracotomy

Abstract

Bronchogenic cysts define as the subgroup of congenital bronchogenic malformations and usually found in mediastinum, pulmoner parenchym and rarely they can be observed in different localizations such as subdiaphragm. Altough, they can be seen at every age, symptomatic ones generally may be defined at newborn period.

32 years old male patient admitted to hospital by suffering from dysphagia. Multiple bronhogenic cysts found which were located right main bronch (6X10 cm)  and esophagiodiaphragmatic junction (5x5 cm). Lumen of esophagus is narrowed by  external pressure of cyst. Right thoracotomy performed after diagnosis of the bronchogenic cyst. Cytstectomy were done easily  with thoracotomy. There were no complication at postoperative period and the patient discharged from the hospital after 3 days. Bronchogenic cytsts are congenital malformations which are rarely found in multiple localization. Thoracotomy makes surgical procedure easier for multiple bronchogenik cysts located in mediastinum.

ÖZET

Konjenital bronkopulmoner malformasyonların bir alt grubu olarak tanımlanan bronkojenik kistler, genellikle mediastende, pulmoner parankim içinde ve nadiren de diafragma altı gibi değişik lokalizasyonlarda bulunabilirler. Semptomatik olanlar yenidoğan döneminden itibaren tanınabilirler.

Disfaji şikayeti olan 32 yaşındaki erkek hastanın çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ ana bronşa komşu 6x10 cm ve özofagodiafragmatik bileşkede 5x5 cm boyutlu ve lokalizasyonlu multiple bronkojenik kist tespit edildi. Radyolojik olarak özofagus lümeni kist basısı ile daralmıştı. Bronkojenik kist ön tanısı ile sağ torakotomi yapıldı. Torakotomide bronkojenik kist olduğu düşünülen lezyonlar eksize edildi.  Postoperatif dönemde komplikasyon gelişmedi. Hasta 3. gün taburcu edildi.

Bronkojenik kist nadiren multiple olabilen konjenital bir anomalidir. Mediasten yerleşimli multiple kistlerin tedavisi cerrahi ile kistlerin tam çıkarılmasıdır. Torakotomi, multiple mediastinal yerleşimli kistlerin tam çıkarılmasına olanak sağlamaktadır.

Author Biography

Okan Solak

Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD., Afyonkarahisar.

Published
2017-01-26
Section
Articles