A rare complication of ventriculoperitoneal shunt; abdominal cereprospinal pseudocyst. A case report. VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANTIN NADİR BİR KOMPLİKASYONU; ABDOMİNAL SEREBROSPİNAL PSÖDOKİST. OLGU SUNUMU.

Authors

  • Mehmet Seçer
  • Ali Dalgıç
  • Mutlu Doğanay
  • Fatih Altıntoprak

Keywords:

Ventriculoperitoneal shunt; hydrocephalus; abdomen; pseudocyst

Abstract

Abdominal cerebrospinal pseudocyst (CSF-P) is a rare complication of ventriculoperitoneal shunt (VPS). A 40-year-old man applied to emergency service with the complaints of abdominal pain, headache, nause and vomiting. He had a VPS application history in 16 years ago. A cystic mass lesion which filled at the right subdiaphragmatic and subhepatic area and peritoneal catheter ended in it was detected on the abdominal computed tomography (CT). Partial cyst excision and shunt revision operation was performed. This case presented for rare incidence and emphasize that the possibility of CSF-P in the patients whom admitted with abdominal complaints, headache and VPS history.

ÖZET

Abdominal serebrospinal psödokist gelişimi ventriküloperitoneal şant (VPS) uygulamalarının nadir görülen bir komplikasyonudur. 40 yaşında erkek hasta acil servise karın ağrısı, başağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvurdu. Hikayesinde hastaya 16 yıl önce VPS uygulaması yapıldığı saptandı. Abdominal bilgisayarlı tomografi incelemesinde sağ subdiyafragmatik ve subhepatik alanı dolduran ve içinde peritoneal kataterin ucunun sonlandığı görülen kistik kitle saptandı. Parsiyel kist eksizyonu ve şant revizyonu ameliyatı uygulandı. Olgu nadir görülmesi ve VPS uygulaması olan hastalarda gelişen karın ağrısı ve başağrısı şikayetleri varlığında bu nadir komplikasyonun olabileceğinin hatırlatılması amacıyla sunulmuştur.

Author Biography

Mehmet Seçer

Ankara Numune Hastanesi, 2. Beyin Cerrahi Kliniği,    Ankara / Türkiye 

Published

2017-01-26

Issue

Section

Articles