The case of bezoar. BEZOAR OLGU SUNUMU.

  • Sertan Kapaklı
  • Sinem Akgün
  • Manuk Manukyan
  • Uğur Deveci
  • Abut Kebudi
Keywords: Emergency surgery, bezoar, gastrointestinal system, vomiting

Abstract

Bezoars are solid mass of indigestible material accumulating in the gastrointestinal tract. Patients are commonly asymptomatic but they may come to emergency deparments with acute intestinal obstruction symptoms such as nausea vomiting and abdominal pain. They are usuall in patients with abnormal gastrointestinal system anatomy due to surgery, impairment of gastric emptying or mental retardation. Rapid diagnostic tests should be ordered and then general surgery consultation should be done. Endoscopic therapy with fragmentation or enzymatic dissolution has been reported with varying degrees of success. Surgery is indicated when conservative therapy with chemical dissolution or endoscopic therapy is unsuccessful. Herein, we report a patient with gastric bezoar who was treated with surgery.

Özet

Bezoarlar, sindirilemeyen maddelerin gastrointestinal sistemde oluşturduğu kitlelerdir. Genellikle asemptomatiktirler fakat bulantı-kusma, karın ağrısı gibi akut intestinal obstrüksiyon bulgularıyla acil servislere başvurabilirler. Özellikle zihinsel gerilik veya gastrointestinal sistem anatomisinde bozukluk gelişen hastalarda daha sık görülür. Hızlı tanı ve tetkikleri yapılıp genel cerrahi konsültasyonu istenmelidir. Enzimatik eritme veya endoskopik parçalama gibi konservatif işlemlerin yanı sıra, başarısız olunan olgularda gecikmeksizin cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Burada midesinde bezoar saptanmış ve cerrahi tedavi uygulanan bir olgu sunulmaktadır.

Author Biographies

Sertan Kapaklı

Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD,   İstanbul

Sinem Akgün

Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp ABD,   İstanbul

Manuk Manukyan

Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD,   İstanbul

Uğur Deveci

Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD,   İstanbul

Abut Kebudi

Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD,   İstanbul

Published
2016-12-27
Section
Articles