Cardiorespiratory arrest during caesarean section; amniotic fluid embolism; case report. AMNİOTİK SIVI EMBOLİSİNE BAĞLI OLARAK SEZARYEN SIRASINDA GELİŞEN KARDİYOPULMONER ARREST OLGUSU; OLGU SUNUMU.

  • Remziye Sıvacı
  • Yaşar Sıvacı
Keywords: Amniotic fluid embolism; caesarean section; cardiopulmonary arrest

Abstract

Amniotic fluid embolism (AFE) occurs rarely. It is one of the major causes of maternal mortality in caesarean section. A 25-year-old primigravida was admitted for delivery at 39 weeks and 3 days gestation after a normal pregnancy. A live female infant weighing 2920 g was delivered. Then bradycardia and kardiac arrest occured.medical and obstetric management was started immediately. It was stopped inhalated agent and continued mechanical ventilation with 100% O2 concentration. Atropine 2 gr and adrenaline 2 gr were given. After resuscitation performed the patient’s blood pressure was 110/80 mmHg. At the end of surgery, after one hour of monitoring in the recovery room, the patient was transferred to the intensive care unit. The presentation of this syndrome was hypotension, massive bleeding and sudden cardiac arrest. Early diagnose and management are the key points for the favourable outcome. The final diagnosis was AFE leading to profuse post-partum haemorrhage sudden cardiac arrest.   

ÖZET

Amniyotik sıvı embolisi nadiren görülür. Sezaryen anne ölümlerinin en önemli nedenlerinden biridir. 25 yaşında, 39 hafta 3 gün ve ilk gebeliği olan hasta sezaryen operasyonuna alındı.  2920 gr ağırlığında canlı bir kız bebek doğdu. Doğumu takiben ani bradikardi ve kardiyak arrest gelişen anneye hemen medikal ve obstetrik düzenlemeye başlandı. İnhalasyon ajanı durduruldu ve %100 O2 konsantrasyonu ile mekanik ventilasyona devam edildi.  Toplam olarak atropin 2 gr ve adrenalin 2 gr intravenöz olarak verildi. Resüsitasyona cevap alınan hastanın kan basıncı 110/80 mmHg idi. Operasyon sonrası uyanma odasında bir saat izlenen hasta yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Bu sendromda hipotansiyon, massif kanama ve ani kardiyak arrest gelişmesi tipiktir. Kesin tanıda  amniyotik mayi embolisinin yol açtığı doğum sonrası kanama ve ani kardiyak arrest olması yolgösterici olmalıdır. Tedavide erken teşhis ve tedavi en önemli anahtar noktalardır.

Author Biography

Remziye Sıvacı

Kocatepe Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon ABD  Afyonkarahisar / Türkiye  

Published
2017-02-04
Section
Articles