AMYAND’S HERNIA; CASE SERIES AND OUR TEN YEARS EXPERIENCE. Amyand fıtığı; olgu serisi ve 10 yıllık deneyimimiz.

  • Muharrem Öztaş
  • Ramazan Yıldız
  • Mehmet Fatih Can
  • Erkan Öztürk
  • Hüseyin Sinan
  • Nazif Zeybek
  • Taner Yiğit
  • Yusuf Peker
Keywords: Amyand’s hernia, incarcerated groin hernia and appendectomy

Abstract

We aim to share our clinic experience with Amyand’s hernia, which is rare condition and has ongoing discussion about it’s treatment. The files of patients with Amyand’s hernia during the last ten years were reviewed retrospectively. The patients' demographic characteristics, diagnosis, treatment and early complications were assessed. Amyand's hernia was found on seven patients. All patients were male and mean age was 42. Four patients were operated with a diagnosis of strangulated right inguinal hernia, while others were undergoing elective surgery. One patient also had ileus. Inflamed appendix was viewed in two patients and normal appendix was viewed in five patients. All patients underwent appendectomy via hernia incision. Hernia have been treated with prolene mesh in four patients, using the method of darning in one patient and anatomical repair method in two patients. None of patients was observed early complications. Amyand's hernia especially has ongoing discussion in terms of treatment approach (appendectomy? or mesh application?). These cases are rare and diagnosed usually intraoperatively. The appropriate treatment approach in these cases such as performed appendectomy or not, should be decided according to the surgeon's intraoperative findings. In cases with appendicitis, hernia repair should be tought with anatomic repair, the method of darning or using biological materials resistant to infection along with using prosthetic materials.

ÖZET

Bu yazıda, nadir görülen ve tedavi yaklaşımı açısından tartışmaların devam ettiği Amyand fıtığı ile ilgili tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık. Son on yılda Amyand fıtığı tanısı alan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek, demografik özellikler, tanı, tedavi ve erken dönem komplikasyonlar açısından değerlendirmeler yapıldı. Toplam 7 hastada Amyand fıtığı saptandı. Hepsi erkek olan hastaların yaş ortalaması 42 olarak saptandı. Hastalardan 4’ü inkarsere sağ inguinal fıtık tanısıyla, diğerleri ise elektif şartlarda ameliyat edildi. Bir hastada aynı zamanda ileus tablosu mevcuttu. İki hastada apendiks vermiformis inflame iken, 5 hastada normal olarak izlendi. Tüm hastalara fıtık kesisinden apendektomi uygulandı. Fıtık 4 hastada prolen yama kullanılarak, 1 hastada ağ örme yöntemiyle ve 2 hastada anatomik tamir yöntemiyle (yamasız onarım) tedavi edilmişti. Hastaların hiçbirinde erken dönem komplikasyon izlenmedi. Amyand fıtığı özellikle tedavi yaklaşımı açısından (apendektomi? yama uygulaması?) tartışmaların devam ettiği, nadir görülen ve genellikle ameliyat sırasında tanı konulabilen olgulardır. Bu olgularda cerrah, uygun tedavi yaklaşımına ve ameliyat sırasındaki bulgulara göre karar vermelidir. Apandisit bulgularının eşlik ettiği olgularda; prostetik materyalleri kullanmanın yanı sıra, anatomik tamir (yamasız onarım), ağ örme yöntemi veya enfeksiyona dirençli biyolojik materyallerle fıtık tamiri yöntemlerinin de kullanılabileceği akılda bulundurulmalıdır.

Author Biography

Muharrem Öztaş

GATA, Genel Cerrahi ABD, Ankara

Published
2017-02-05
Section
Articles