EARLY ENTERAL FEEDING FOLLOWING SMALL GUT ANASTOMOSIS; AN INSTITUTION BASED PROSPECTIVE STUDY. İnce barsak anastomozlarını takiben erken dönem enteral beslenme; Kurumsal bir prospektif çalışma.

  • Arkaprovo Roy
  • Debiprasanna Ghosal
  • Atanu Jana
Keywords: Small bowel, anastomosis and enteral feeding

Abstract

Gut anastomosis is one of the frequently performed surgeries in both emergency and elective setup. As a conventional practice following gut anastomosis, patients are kept “nil by mouth” till bowel sounds return. Recently great emphasis has been paid on early enteral feeding within 6 to 24 hrs after operation. The aim of our study was to see whether early enteral feeding within 24 hrs of small gut anastomosis is tolerable and beneficial to the patient. Feasibility, safety and efficacy of early enteral feeding after small gut anastomosis were assessed in terms of morbidities like  incidence of vomiting, rate of anastomotic leak, infective complication and length of postoperative hospital stays in days. Among our 51 patients 15 (29.41%) were operated in emergency and 36(70.59%) by elective means. All the 51 patients were given early enteral feeding with clear water 18 hours after gut anastomosis. Out of 51 patients only 5 (9.80%) developed postoperative nausea and vomiting. The mean time of appearance of IPS was 1.19 days (SD 0.49). Mean time of passage of flatus is 1.84 days (SD 0.53). Three patients (5.88%) out of 51 developed clinical evidence of anastomotic leakage. The mean duration of hospital stay was 8.84 days (SD2.9).  Two (3.92%) out of 51 patients of gut anastomosis die. In conclusion, the conventional wisdom of withholding enteral feeds for prolonged periods to coincide with the appearance of peristaltic sounds might not stand the test of time and early feeding is beneficial to the patients.  

ÖZET

Barsak anastomozu acil ve elektif cerrahide sık yapılan işlemlerden birisidir. Genel cerrahi pratiğinde, ameliyat sonrasında hastalara barsak sesleri duyuluncaya kadar ağızdan gıda verilmez. Son zamanlarda ameliyat sonrasındaki 6-24 saat içerisinde yapılacak erken enteral beslenmenin önemi vurgulanmaktadır. Bu çalışmada barsak anastomozlu hastalarda ameliyat sonrası 6-24 saatlik dönemde yapılan erken enteral beslenmenin sonuçları gözlemlenmiştir. Barsak anastomozu sonrasında yapılan erken dönem enteral beslenmenin uygulanabilirliği, güvenilirliği ve etkinliği bakımından değerlendirilmek amacıyla ameliyat sonrasında görülen bulantı-kusma, anastomoz açılma oranı, enfeksiyon durumu ve hastanede kalma gibi morbidityi tanımlayan parametrelere bakıldı. 51 hastalık serimizde, 15 (%29.14) vaka acil şartlarda 36 (%70.59) vaka ise elektif şartlarda  ameliyat edildi. Hastaların hepsine ameliyattan 18 saat sonra su verildi. Yalnız 5 (%9.8) hastada bulantı-kusma saptandı. Barsak sesleri 1.19 günde (SD 0.49), gaz çıkarma 1.84 günde (SD 0.53) başladı. Üç hastada (%5.88) anastomoz açılması saptandı. Hastanede kalma süresi ortalama 8.84 gündü (SD 2.9). Hastalardan ikisi (%3.92) öldü. Sonuç olarak; geleneksel olarak enteral sıvı verilmeyen hastalarla verilenler arasında komplikasyonlar bakımından anlamlı bir fark olmadığı, erken dönemde yapılacak enteral beslenmenin faydalı olduğu söylenebilir.

Author Biography

Arkaprovo Roy

Maldamedical College    INDIA

Published
2017-02-05
Section
Articles