THE UPPER EXTREMITY ARTERIAL OCCLUSIVE DISEASE; CASE REPORT. Üst ekstremite tıkayıcı arter hastalığı; Olgu sunumu.

  • Funda Tor Ocak
  • Mahmut Çetinoğlu
  • Tolga Onur Badak
  • Suat Karaca
  • İbrahim Özsöyler
Keywords: Extremity, occlusive artery disease

Abstract

The various factors play the role in etiology of upper extremity occlusive arterial diseases. The incidance rate of arterial thrombosis due to atherosclerosis is %10-30. This rate is %80 in embolies. Since the atherosclerosis is less seen in upper extremity and because of the widespread of collateralies, the sympthoms of upper extremity arterial diseases are milder than lower extremity. Although the various factors play the role in etiology of upper extremity occlusive arterial diseases, treatment choices are limited. In this study, we presented the case operated because of upper extremity occlusive arterial diseases. 

ÖZET

Üst ekstremite tıkayıcı arter hastalığında etiyolojide çeşitli faktörler rol oynamaktadır. Ateroskleroza bağlı arteriyel tromboz görülme sıklığı %10-30 iken, bu oran embolilerde % 80 civarındadır. Gerek aterosklerozun üst ekstremitede daha az görülmesi, gerekse kollaterallerin yaygınlığı, üst ekstremite arteriyel hastalıklarda semptomlar alt ekstremiteden daha hafif seyretmesine sebeb olmaktadır. Etyolojide çeşitli faktörler rol oynamasına rağmen tedavi seçenekleri sınırlıdır. Bu çalışmamızda üst ekstremitenin kronik  arteryel oklüzyonu nedeniyle kiniğimize gelen ve opere ettiğimiz olguyu sunduk.

Author Biography

Funda Tor Ocak

Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, ADANA

Published
2017-02-10
Section
Articles