LIFE AFTER FREY’S OPERATION; ASSESSMENT OF QUALITY. Frey ameliyatı sonrasında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi.

  • Arkaprovo Roy
  • Shibajyoti Ghosh
  • Dushmanta Barman
  • Asim Basu
Keywords: Chronic pancreatitis, quality of life and Frey’s syndrome

Abstract

Patients with chronic calcific pancreatitis may require surgery because of intractable pain, suspicion of malignancy or exocrine and endocrine dysfunction. We selected 43 patients of chronic calcific pancreatitis out of which 28 underwent Frey’s procedure from January 2009 to January 2012. Among the 28 post operative patients 24 patients (85.7%) had significant pain relief and 25 (89.2%) had 5% weight gain from their preoperative status. No patients had diarrhea. Four out of 6 (66.6%) had diminished insulin requirement. Twenty six (92%) cases reported to have good psychological well being.

 On the other hand we had 15 patients of chronic pancreatitis who were not put on Frey’s operation. They were treated with enzyme replacement and analgesics .Among them only 1 did not complain pain even after 6 months. Rest 14 (93.3%) were admitted more than twice during the course of the study. Only 2 (13.3%) gained weight by 5% and 1out of 9 patients had diminished insulin requirement. None reported to have good psychological well being.

ÖZET

Kronik kalsifikasyonlu pankreatitler inatçı ağrı, malignite şüphesi veya endokrin / ekzokrin fonksiyon yetersizliği nedeniyle ameliyat gerektirebilirler. Ocak 2009 ile Ocak 2012 tarihleri arasında saptanan 43 Kronik kalsifikasyonlu pankreatit vakamızın 28’inde Frey ameliyatı yaptık. Ameliyat edilen 28 hastanın 24’ünde (%85.7) ağrı önemli oranda giderildi. Vakaların 25’inde (%89.2) hastalarda %5’lik bir kilo artışı oldu. Diare gözlenmedi. İnsülin kullanan 6 hastanın 4’ünde (%66.6) doz azaltıldı. 26 hasta (%92) ise psikolojik olarak iyi durumdaydılar.

Kronik pankreatiti olan ve Frey ameliyatı yapılmayan 15 hastamızda ise enzim replasmanı ve ağrı kesiciler kullanıldı. Sadece bir hasta 6 ay sonrasında bile ağrıdan şikayetçi olmazken, 14 hasta ise çalışma döneminde ikiden fazla sayıda hastaneye yatırıldılar. Sadece 2 (%13.3) hastada %5’den fazla kilo artışı oldu. Dokuz hastadan birinde insülin ihtiyacı azaldı. Ancak, hastaların hiçbiri psikolojik bakımdan iyi durumda değillerdi.

Author Biography

Arkaprovo Roy

Fortis Hospital, Noida / India

Published
2017-02-22
Section
Articles